Slide background
Slide background

Ruim 20% van alle werknemers zit niet (meer) op zijn plek, maar

Bevrijd en verrijk!

kan of wil niet van positie veranderen. Zij spreken hun ontevredenheid

en latente mobiliteitswens niet uit en verbergen dit zelfs.

Zij zijn gevangen in een kwetsbare en afhankelijke positie.

33% van alle werknemers voelt zich onderbenut

Weet u wie dit zijn?

Slide background

Te lang dezelfde baan is doorgaans niet goed voor het werkplezier.

Je moet er wel schik in hebben!

Hoe langer iemand dezelfde baan heeft, hoe groter het positieve

effect op baantevredenheid is zodra die persoon van baan wisselt.

Wat doet u aan arbeidsmobiliteit?

83% van alle werknemers staat open voor

een andere functie in dezelfde organisatie.

Slide background

Organisaties die er beter in slagen om de wensen van medewerkers

Aandacht doet groeien!

in overeenstemming te brengen met de kenmerken van de baan,

Begeleidt u medewerkers actief naar een nieuwe baan?

kennen een hogere baantevredenheid en presteren beter.

Maar wat als u niet in de behoefte van uw medewerkers kunt voorzien?

3 op de 4 Nederlanders wil wel van baan veranderen,

maar laat zich daarvan weerhouden omdat de

overgang niet goed is geregeld.

Slide background

Hoe medewerkers hun werk ervaren is een belangrijke voorspeller

Binden van talent,

voor hun zoekgedrag en de daaruit volgende mobiliteit.

voor vinden, zorgt voor binding van talentvolle medewerkers.

Dit geldt ook voor medewerkers die u graag langere tijd wilt behouden.

Het tijdig in het vizier krijgen van discrepanties en daar samen oplossingen

50% van alle werknemers denkt na over een

andere baan zonder dat u het weet.

weten wat er beleefd wordt!

Slide background

Binden van talent, weten wat er beleefd wordt!

‘MAP, de route naar wendbaarheid’

Bevrijd en Verrijk

Je moet er wel schik in hebben!

Aandacht doet groeien!

  • Wat is de MAP

    De MAP is een programma waarmee u meer rendement haalt uit uw organisatie door voortdurend aandacht te hebben voor mobiliteit. De MAP geeft een verfrissend inzicht in het onbenutte potentieel van uw menselijk kapitaal.

  • Onze aanpak

    Wij voeren samen met u ons 4 fasen programma uit. Voor het welslagen van de MAP is betrokkenheid een essentiële factor. Deze betrokkenheid realiseren wij door de uitvoering van dit programma te beleggen bij een multidisciplinair team, bestaande uit vertegenwoordigers van uw organisatie en onze adviseurs.

  • Het resultaat

    Onze klanten ervaren tal van financiële en sociale voordelen. Maar ook werknemers plukken de vruchten van de MAP.

Slide background