Slide background

Ideaal!

Met mobiliteit biedt je medewerkers de arbeidspositie die past bij hun levenshouding en levensfase.

Het aantal “ideal fits” neemt toe.
Slide background

Zij accepteren de onwenselijke situatie.

Je bent niet blij met je werk, maar je hebt wel een vaste baan!

Een groot aantal ontevreden medewerkers met een vast dienstverband zoekt

vanwege de arbeidszekerheid niet naar een verbetering van hun situatie.

Slide background

Mobiliteit is goed voor medewerker en werkgever.

Het leidt tot meer baantevredenheid en individueel welbevinden,

waarmee de motivatie en de productiviteit toenemen.

Slide background

Stop de vervuiling!

Negatieve sentimenten kunnen zich uitspreiden als een olievlek binnen een organisatie,

met “bad teams” als gevolg. Deze teams worden gekenmerkt door negatief sentiment,

afkeer van de werkgever en een lage productiviteit.

Slide background

Je gaat veel beter presteren!

Met het veranderen van werk streef je naar een betere

aansluiting tussen wat je hebt en wat je wenst.

Dit leidt tot hogere individuele prestaties.

Slide background

'Bad thinking is bad acting!’

Een medewerker denkt niet best over de baan die hij heeft.

Veranderen van baan of werk zou logisch zijn. Maar dat doet hij niet.

Dat zijn niet de meest productieve en gemotiveerde medewerkers.

Zowel bedrijf als medewerker zijn gebaat bij meer mogelijkheden voor mobiliteit.

Juiste mens op de juiste plek op het juiste moment

Voor een optimaal bedrijfsresultaat is het cruciaal dat uw medewerkers meebewegen en meegroeien met de dynamiek van uw organisatie. ‘De juiste mens op de juiste plek op het juiste moment’ is hierbij de uitdaging, maar dat vraagt om een continue investering. Investering in groei en ontwikkeling door zowel uw bedrijf als uw medewerkers zelf. Maar kunnen uw medewerkers dat wel? Of willen zij dit wel? In de praktijk blijkt dat wederzijdse wensen en verwachtingen ten aanzien van loopbaanontwikkeling en mobiliteit nogal uiteen kunnen lopen. Zeker wanneer deze onuitgesproken blijven, kan dit leiden tot (ongewenst) vertrekkende of vastzittende medewerkers en daarmee ook een vastlopende organisatie.

Beantwoord de 10 vragen van de Quickscan en ontvang de “mini MAP” met de vijf gouden regels voor succesvol mobiliteitsbeleid.

Doe nu de Quickscan

Beantwoord 10 vragen en kom er achter of uw organisatie iets te winnen heeft bij mobiliteitsmanagement. Ontvang onze “mini MAP” met de vijf gouden regels voor succesvol mobiliteitsbeleid.

MAP quickscan

Voortgang:

De capaciteit van onze organisatie schommelt niet. Van over- of ondercapaciteit hebben wij nooit last.

Er is binnen onze organisatie voldoende doorstroom naar ander werk.

Onze organisatie kent geen ongewenst personeelsverloop (ongewenste uitstroom)

Alle medewerkers presteren maximaal. Wij hebben daarom geen underperformers in onze organisatie.

De meeste medewerkers kunnen meerdere functies vervullen binnen de organisatie.

Onze organisatie is volledig op de hoogte van de carrierewensen van de medewerkers en steunt medewerkers in het bereiken van die wensen.

De competenties van medewerkers sluiten goed aan op de (toekomstige) organisatiedoelstellingen.

Mijn medewerkers zijn bereid zich te ontwikkelen binnen hun werk.

Mijn medewerkers voldoen aan mijn verwachtingen; ze presteren goed in relatie tot hun functie en beloning

Wij hebben volop mogelijkheden om de door- of uitstroom van medewerkers te faciliteren.

Bekijk hier uw resultaat van de quickscan